Wilson Audio เปิดตัว ActivXO Subwoofer Controller


ActivXO เป็นแอ็คทีฟครอสโอเวอร์รุ่นใหม่ล่าสุด สำหรับใช้งานร่วมกับซับวูฟเฟอร์ของวิลสัน ออดิโอ แทน Wilson Watch Controller เดิม

โดยรุ่น ActivXO จะออกแบบการทำงานเป็นแบบแยกแชนแนลอิสระซ้าย-ขวา ใช้อุปกรณ์แบบอนาล็อกล้วน 100 เปอร์เซ็นต์ สามารถใช้งานได้ทั้งซิสเต็มสำหรับการฟังเพลง รวมถึงใช้งานร่วมกับซับวูฟเฟอร์ในชุดโฮมเธียเตอร์

นอกจากนี้ ActivXO ยังมีความยืดหยุ่นต่อการใช้งานสูง เหมาะกับซิสเต็มที่มีทั้งชุดดูหนังและฟังเพลงอยู่ด้วยกัน เพราแยกการทำงานได้สองโหมด คือ โหมดชมภาพยนตร์จะตัดย่านความถี่ต่ำผ่าน ActivXO ก่อนส่งไปยังภาคขยายของซับวูฟเฟอร์ และโหมดการฟังเพลงที่ ActivXO จะกลายเป็นแอ็คทีฟครอสโอเวอร์แบบมัลติฟังก์ชั่นแทน

สามารถปรับแต่งพารามิเตอร์ได้อย่างละเอียด ทั้งจุดตัดความถี่และความชันสำหรับไฮพาส โลว์พาสฟิลเตอร์ นอกจากนี้ยังเพิ่มฟังก์ชั่นการปรับเฟสแบบต่อเนื่อง สามารถเปลี่ยนโหมดได้ผ่านสวิตช์บนแผงหน้าเครื่องหรือ 12-volt trigger

ActivXO มีช่องอินพุตทั้งบาล้านซ์และอันบาล้านซ์ ช่องเอาท์พุตสามารถเชื่อมต่อซับวูฟเฟอร์ได้ทั้งตัวเดียวและหนึ่งคู่แบบสเตอริโอ ออกแบบมาให้ใช้งานร่วมกับซับวูฟเฟอร์ของวิลสัน ออดิโอทุกรุ่นรวมถึงลำโพง WAMM Master Chronosonic

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เดโค 2000 จำกัด โทร. 02-256-9700