The Pedestal™ นวัตกรรมด้าน isolation foot – โซลูชันของ Wilson Audio’s Special Application Engineering (WASAE) สำหรับการแยกแรงสั่นสะเทือนแบบเกือบสมบูรณ์

0

Pedestal™ เป็นลักษณะของฐานแยกลอย (isolation foot) ออกแบบใหม่หมดของแผนกวิศวกรรมแอปพลิเคชันพิเศษของ Wilson Audio (Wilson Audio’s Special Application Engineering หรือ WASAE) Pedestal ช่วยลดการสั่นสะเทือนของเสียง ในส่วนประกอบ และอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยประสิทธิภาพที่เหนือชั้น ซึ่งมีส่วนประกอบฐานล่างขนาดเล็ก ดูดซับแรงสั่นสะเทือนบางส่วนที่เดินทางจากพื้นผิวใต้ชิ้นส่วนของอุปกรณ์ วัสดุลดแรงสั่นสะเทือนภายในแท่น คือ เคล็ดลับของ “V-Material” ที่ส่งมอบอีกระดับของการลดแรงสั่นสะเทือน

V-Material พร้อมด้วยวัสดุหน่วงความหนืดที่เป็นเอกสิทธิ์ภายในแท่น ทำหน้าที่ละม้ายคล้ายเป็นสปริง เพื่อลดทอน ดูดซับ และแผ่กระจายแรงสั่นสะเทือนไปสู่รูปพลังงานความร้อน พร้อมด้วยตัวเรือนภายนอกของ Pedestal ที่เป็น austenitic หรือ เหล็กกล้าไร้สนิม (ไม่เป็นแม่เหล็ก) ซึ่งแสดงลักษณะการลดแรงสั่นสะเทือนที่เหนือกว่า และกำจัดปฏิกิริยาทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่พึงประสงค์กับส่วนประกอบที่เกิดจากเหล็กที่แปรสภาพเป็นแม่เหล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อน้ำหนักทิ้งตัวลงบน Pedestal องค์ประกอบ V-Material ที่อยู่ภายใน พร้อมกับส่วนประกอบที่สำคัญอื่นๆ ภายในตัวเรือน จะถูกแยกออกจากส่วนเปลือกนอกเหล็กกล้าไร้สนิม ด้วยทิศทางย้อนกลับ (reverse direction) จากส่วนประกอบบนลงล่าง การสั่นสะเทือนใดๆ ที่เกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม หรือจากตัวระบบเสียงเอง จะเคลื่อนเข้าสู่แผ่นรองด้านบนของแท่น ซึ่งจะถูกดูดซับแรงไว้

ผู้นำอุตสาหกรรมด้านการวิจัยคอมโพสิต (Composite Research) ของ Wilson Audio มีประสบการณ์และความมุ่งมั่นต่อวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของการควบคุมเสียงสะท้อนที่ไม่มีใครเทียบได้ในอุตสาหกรรมเครื่องเสียง ก่อนที่วิศวกรลำโพงส่วนใหญ่จะพิจารณาถึงผลกระทบที่เป็นอันตรายของวัสดุตู้ เพื่อให้ตัวขับเสียงสำแดงความสามารถในการตอบรับกับสัญญาณขาเข้าอย่างแม่นยำ – Dave Wilson ก็กำลังใช้กลยุทธ์สำรวจคอมโพสิตอันลึกลับ สำหรับวัสดุตัวตู้อย่างจริงจัง

นั่นคือเมื่อกว่า 40 ปีที่ล่วงมา… โดยในช่วงสี่ทศวรรษที่ผ่านมา Wilson Audio ได้ดำเนินการค้นหาวัสดุคอมโพสิตที่มีคุณสมบัติไม่ก้องกังวานที่ดีที่สุด สำหรับการใช้งานเฉพาะอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ในการแสวงหาความเที่ยงตรงที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง Wilson Audio ยังได้เจาะลึกถึงศิลปะและวิทยาศาสตร์ในการรวมวัสดุผสมเฉพาะแบบ strategic geometries.

…อาจกล่าวได้ว่า ไม่มีบริษัทเครื่องเสียงรายใดที่ลงทุนในทรัพยากรเงินทอง เพื่อการวิจัยและพัฒนาวัสดุและคอมโพสิต (materials and composites) มากกว่า Wilson Audio อีกแล้ว นี่จึงทำให้ทีมออกแบบมีเครื่องมือทดสอบล้ำสมัย ที่ใช้ในการสำรวจ ค้นพบ และพัฒนาส่วนประกอบที่ล้ำสมัยมากกว่าบริษัทเครื่องเสียงอื่นๆ

วัสดุใหม่ล่าสุดและล้ำหน้าที่สุดของ Wilson คือ “W” และ “V” ซึ่งได้เปิดตัวในลำโพงรุ่น WAMM Master Chronosonic® (W-Material) ที่ผลิตจำนวนจำกัด และล่าสุดกับ ลำโพงเรือธงของ Wilson รุ่น Chronosonic XVX™ (V-Material) ในส่วนอื่นๆ ของความเป็น Wilson Audio นั้น ทางฝ่ายวิศวกรรมแอปพลิเคชั่นพิเศษของ Wilson (Wilson’s Special Application Engineering Division) ได้ออกแบบ ISOBase™ ที่ก้าวล้ำ ซึ่งเป็นแท่นวางเพื่อการแยกสลายโดยเฉพาะ (isolation platform) สำหรับ TuneTot™

ISOBase ส่งผลให้ผู้ใช้ตั้งวาง TuneTot บนชั้นวางหนังสือ และเดสก์ท็อป โดยแยกจากพื้นผิวที่สะท้อนเสียงเหล่านั้นไม่สามารถทำได้ การวิจัยของทีมออกแบบและวิศวกรรมเกี่ยวกับ ISOBase นำไปสู่การตระหนัก: หลักการพื้นฐานที่ทำให้ ISOBase มีความสามารถเช่นนั้น ในความสามารถสร้างพื้นฐานสำหรับอุปกรณ์แยกสลายที่ทันสมัยสำหรับการใช้งานทั่วไป ดังนั้นโครงการวิจัยและพัฒนาที่ใช้เวลานานหลายปีจึงได้เริ่มต้นขึ้น ผลที่ตามมาจากนั้นก็คือ Pedestal – โซลูชันของ Wilson Audio Special Application Engineering สำหรับการแยกการสั่นสะเทือนแบบเกือบสัมบูรณ์

แนวทางเฉพาะของ “Wilson Audio” ในการลดแรงสั่นสะเทือน โดยที่สามารถแปลงพลังงานที่ไม่พึงปรารถนาให้กลายเป็นพลังที่อ่อนโยนกว่า เนื่องจากว่า ในทางฟิสิกส์นั้น ไม่มีอุปกรณ์ใด ไม่ว่าจะซับซ้อนเพียงใด ที่สามารถกำจัดพลังงานได้ ด้วยความเข้าใจนี้ ทีมวิศวกร Wilson Audio’s Special Application Engineering จึงได้เข้าถึงปัญหาของการลดการสั่นสะเทือนจากมุมมองทางวิทยาศาสตร์มาโดยตลอด เพื่อใช้กับการสั่นสะเทือนที่ไม่ต้องการ ซึ่งขัดขวางความเที่ยงตรงของทั้งตัวขับเสียง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ซึ่งไวต่ออาการไมโครโฟนี่ที่เกิดจากการสั่นสะเทือน)

ทั้งนี้ทั้งนั้นวิทยาศาสตร์และการดนตรี (Science and Music) ก่อตั้งโดย Dave Wilson เมื่อสี่ทศวรรษที่แล้ว กระบวนการวิจัยและพัฒนาของ Wilson Audio นั้นขึ้นอยู่กับการผสมผสานระหว่างการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การวัดที่มีการควบคุมและทำซ้ำได้ และการตรวจสอบอย่างเป็นระบบผ่านการฟังเชิงประจักษ์  Wilson Audio ยังคงลงทุนอย่างหนักในการซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือล้ำสมัยเพื่อรองรับกับเป้าหมายนี้

ปัจจุบัน, ภายใต้การนำของ Daryl Wilson ลูกชายของ Dave Wilson ทีมออกแบบและวิศวกรรมของ Wilson Audio ยังคงปรับปรุงและทำให้โมเดลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์มีความสมบูรณ์แบบ สิ่งสำคัญสำหรับความพยายามด้านวิศวกรรมคือ การวางคำถามที่ถูกต้อง …แต่มันไม่ได้จบเพียงแค่นั้น จำเป็นต้องมีความระมัดระวังอย่างสูงเพื่อให้แน่ใจว่า คำถามที่วิศวกรถามจะได้รับคำตอบอย่างตรงไปตรงมาและถูกต้อง สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการออกแบบและการทดลองก็คือ การกำจัดตัวแปรที่ทำให้เสียเป้าหมายไปในทางอื่นๆ ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลสับสนหรือเลวร้ายยิ่งกว่านั้น

ผลลัพธ์หนึ่งในคำถามที่วิศวกรถามขึ้นมา ขณะพัฒนา “Pedestal”: อุปกรณ์แยกเสียงที่ทดสอบลดพลังงานบรอดแบนด์  อันไม่พึงประสงค์ (unwanted broadband energy) จากการเข้าสู่ส่วนประกอบเสียงนั้น ทำได้ดีเพียงใด เพื่อที่จะวัดความก้าวหน้าของกระบวนการอย่างแม่นยำ ทีมออกแบบได้ใช้เครื่องมือที่เป็นนวัตกรรมใหม่ นั่นคือ Modal Exciter ของ Wilson Aodio ซึ่งนำการสั่นสะเทือนแบบบรอดแบนด์เข้าสู่โครงสร้างด้วยวิธีการควบคุมที่แม่นยำและทำซ้ำได้

วิศวกรวางผลิตภัณฑ์แยกส่วนภายใต้การทดสอบบน Modal Exciter ของ Wilson Audio ซึ่งวางตำแหน่งในลักษณะที่จำลองแอปพลิเคชันในโลกแห่งความเป็นจริง จากนั้น ทีมงานได้วางวัสดุพิมพ์ที่มีขนาดและน้ำหนักของส่วนประกอบเครื่องเสียงทั่วไปไว้บนชุดผลิตภัณฑ์แยกส่วนที่กำลังทดสอบ ด้วยการใช้เครื่องวัดความเร่งแบบ 3 มิติของ Wilson Audio ซึ่งเป็นเครื่องมือวิจัยที่ซับซ้อนอีกชิ้นหนึ่งของทีมงาน วิศวกรจึงวัดพลังงานที่เหลืออยู่ในวัสดุพิมพ์นั้นออกมาได้แม่นยำ

วิศวกรของ Wilson Audio ใช้ขั้นตอนการทดลองนี้ในการจัดทำแผนภูมิความก้าวหน้าของวิศวกรในระหว่างการพัฒนา “Pedestal” โดยใช้วิธีเดียวกันนี้ พวกเขาทำการเปรียบเทียบเพิ่มเติมระหว่าง Pedestal และอุปกรณ์คู่แข่งในตลาดหลายต่อหลายตัวมีราคาตั้งแต่ 500 ดอลลาร์ถึง 2,700 ดอลลาร์ต่อชุด

รายละเอียดที่สำคัญ

• “Pedestal” แต่ละอันได้รับการจัดอันดับสำหรับรองรับน้ำหนักสูงสุด 25lb/11.34Kg ซึ่ง 3 ตัวต่อชุดจะรองรับน้ำหนักได้ 75 ปอนด์ เมื่อเพิ่มจำนวน “Pedestal” ก็สามารถรองรับน้ำหนักที่มากขึ้น

• วงแหวนสีขาวจะปรากฏ เมื่อถึงพิกัดน้ำหนักสูงสุด และเมื่อวงแหวนหายไป แสดงว่า “Pedestal” ถึงน้ำหนักรองรับสูงสุดแล้ว

• บรรจุภัณฑ์ 3 ตัวต่อกล่อง

• ออกแบบมาเพื่อใช้งานวางไว้ใต้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์. digital transports, อุปกรณ์เพาเวอร์ซัพพลาย, เครื่องเทป และเครื่องเล่นแผ่นเสียง เพื่อแยกส่วนประกอบเหล่านี้ออกจากสภาพแวดล้อมทางเสียง รวมถึงลดการสั่นสะเทือนที่เดินทางจากส่วนประกอบไปยังพื้นผิวด้านล่างลงได้อย่างมาก

• ไม่ได้ออกแบบไว้สำหรับวางใต้ตู้ลำโพง

• อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตรด้านการออกแบบของ WASAE ให้ระดับการแยกส่วนระหว่างตัวเรือนด้านนอกและชั้นลดแรงกระแทกที่จำกัดอย่างไม่เคยมีมาก่อน

• ออกแบบและผลิตร่วมกับแผนกลำโพง Wilson Audio ในสหรัฐอเมริกา

Light

Amplifiers, Electronics, Turntable, Power Conditioner, etc

Materials
V-Material, Austenitic Stainless-Steel, Damping Materials

Dimensions
1 5/16″H x 2 1/4″ W

Weight Per Unit
8 oz (0.24 kg)

Weight Rating Per Unit
[Min – Max]3 – 9 lb (1.36 – 4.08 kg)
3 – 9 lb (1.36 – 4.08 kg)

3 Per Box

Standard

Amplifiers, Electronics, Turntable, Power Conditioner, etc

Materials
V-Material, Austenitic Stainless-Steel, Damping Materials

Dimensions
1 5/16″H x 2 1/4″ W

Weight Per Unit
8 oz (0.24 kg)

Weight Rating Per Unit
[Min – Max]
8 – 25 lb (3.63 – 11.34 kg)

3 Per Box

Heavy

Amplifiers, Electronics, Turntable, Power Conditioner, etc

Materials
V-Material, Austenitic Stainless-Steel, Damping Materials

Dimensions
1 5/16″H x 2 1/4″ W

Weight Per Unit
8.8 oz (0.25 kg)

Weight Rating Per Unit
[Min – Max]
10 – 52 lb (4.54 – 23.59 kg)

3 Per Box