Tag Archives: CL-1000

Archives

  • CL-1000 ปรีแอมป์หลอดรุ่นเรือธงใหม่จาก LUXMAN

    CL-1000 ปรีแอมป์หลอดรุ่นเรือธงใหม่จาก LUXMAN

    บริษัทลักซ์แมนประเทศญี่ปุ่นเปิดตัวปรีแอมป์รุ่นเรือธง CL-1000 ที่ยังคงรูปลักษณ์ของความคลาสสิคแบบเดียวกับปรีแอมป์รุ่น C-1000 ในอดีต แต่ภายในมีการออกแบบใหม่ทั้งหมดด้วยเทคโนโลยีล่าสุดของลักซ์แมน ใช้โวลุ่มคอนโทรล LECUTA (Luxman Electrically Controlled Ultimate Transformer Attenuator) แบบ 34 ...