Tag Archives: vfs20

Archives

  • บทความพิเศษ Visiting my friend systems “My most 20 favorite songs” ครั้งที่ 2

    บทความพิเศษ Visiting my friend systems “My most 20 favorite songs” ครั้งที่ 2

    ตอนที่สอง : เยี่ยมบ้านคุณหมอไกรฤกษ์ วันอาทิตย์ที่ 15 ก.ย. 2562 เนื้อหาของกิจกรรม เป็นการไปเยี่ยมเยือนห้องฟังของนักเล่น และให้เจ้าของซิสเต็มนั้นเป็นผู้เลือกเพลย์ลิสต์ หรือรายการเพลงที่จะเปิดกับซิสเต็มของตัวเอง จำนวน 20 เพลง โดยไม่จำกัดรูปแบบของแหล่งโปรแกรม จะเป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียง ...
  • บทความพิเศษ Visiting my friend systems “My most 20 favorite songs”

    บทความพิเศษ Visiting my friend systems “My most 20 favorite songs”

    “VFS 20 Fav Songs” เป็นกิจกรรมรวมกลุ่มของคนรักเครื่องเสียงและผู้รักในเสียงเพลง กับเพื่อนนักเล่นหลายท่าน อันเนื่องจากเห็นว่ากิจกรรมของวงการเครื่องเสียงทั้งกลุ่มวินเทจและออดิโอไฟล์ทุกวันนี้ ดูจะขาดสีสัน เงียบเหงาไม่คึกคักเท่าที่ควร ไม่ก็มีแต่กิจกรรมที่มีเรื่องของผลประโยชน์แอบแฝง ...