Tag Archives: TuneTot

Archives

  • Wilson Audio: TuneTot ยักษ์เล็กจากวิลสัน ออดิโอ

    Wilson Audio: TuneTot ยักษ์เล็กจากวิลสัน ออดิโอ

    TEST REPORT Wilson Audio: TuneTot ยักษ์เล็กจากวิลสัน ออดิโอ DAWN NATHONG “Wilson Special Applications Engineering” หรือเรียกสั้น ๆ ว่า WSAE เป็นทีมออกแบบที่ทางวิลสัน ออดิโอก่อตั้งขึ้นเพื่อ “ท้าทาย” กับงานออกแบบผลิตภัณท์ที่มีความเฉพาะเจาะจงในการใช้งานเป็นพิเศษ อาทิ ลำโพงวางหิ้งรุ่น Duette ...