Tag Archives: Stage

Archives

  • Test Report: ชุดลำโพงโฮมเธียเตอร์ JBL Stage

    Test Report: ชุดลำโพงโฮมเธียเตอร์ JBL Stage

    “ดูหนัง ฟังเพลง ในสไตล์ชัดเจน และหนักแน่น” ฐานิสร์ มหาคุณ ถ้าเราเกิดอยากจะซื้อลำโพงสักคู่หนึ่งขึ้นมา ไม่ว่าจะนำมาดูหนังหรือฟังเพลง สิ่งที่เราย่อมนำมาพิจารณาร่วมด้วยในการซื้อ หนึ่งในนั้นก็คงเป็นเรื่องยี่ห้อของลำโพง ผู้เขียนคิดว่ามีลำโพงยี่ห้อหนึ่งที่ค่อนข้างจะได้เปรียบยี่ห้ออื่นอยู่พอสมควร ...