Tag Archives: ProAc Response D One

Archives

  • Test Report: ลำโพงวางขาตั้ง  ProAc Response D One

    Test Report: ลำโพงวางขาตั้ง ProAc Response D One

    ลำโพงวางขาตั้ง ProAc Response D One “สืบสานตำนานเสียงสามมิติ” “bluebird u11”     การเลียนแบบนั้น คงทำได้เพียงเข้าใกล้หรือละม้ายคล้ายคลึงเพียงเท่านั้น เพราะความเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะตน เฉพาะเรื่อง เฉพาะตัว เฉพาะบุคคล เป็นสิ่งที่ยากยิ่งนักที่จะให้เหมือนกันในทุกด้าน ...