Tag Archives: มงคล อ่วมเรืองศรี

Archives

  • รีวิว TCHERNOV Reference mkII IC Interconnect Cable

    รีวิว TCHERNOV Reference mkII IC Interconnect Cable

    Tchernov Cable เริ่มก้าวเข้าสู่ตลาดเครื่องเสียงระดับไฮ-เอ็นด์ตั้งแต่ปีค.ศ. 2002 เป็นต้นมา โดยกระบวนการผลิตทั้งหมด รวมทั้งนับตั้งแต่การออกแบบล้วนกระทำในประเทศรัสเซีย ทว่าอาจจะแตกต่างกันอยู่บ้างสำหรับแหล่งผลิตของแต่ละซีรี่ส์ที่มีความยาก-ง่ายของกรรมวิธีการผลิตเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยที่สายรุ่นต่างๆ ...
  • รีวิว COPLAND CTA 506 Stereo Valve Power Amplifier

    รีวิว COPLAND CTA 506 Stereo Valve Power Amplifier

    “COPLAND” เป็นแบรนด์เครื่องเสียงระดับสูงที่มีความชำนัญการพิเศษเกี่ยวกับเครื่องหลอดโดยเฉพาะของประเทศเดนมาร์ก ก่อตั้งขึ้นมาช่วงกลางยุคปี’80 โดย Danish designer นามว่า Olé Möller โดยพุ่งเป้าไปที่แนวทางของ serious audiophile ผลิตภัณฑ์แรกสุดของบริษัทได้แก่ CTA401 และ CTA501 ...