Tag Archives: ปลั๊กผนัง

Archives

 • 3 ขา, 2 ขา, ลงดิน, ไม่ลงดิน

  3 ขา, 2 ขา, ลงดิน, ไม่ลงดิน

  อุปกรณ์วิดีโอและออดิโอที่วางขายกันอยู่ทั่วไปมักจะมีปลั๊กต่อไฟบ้านทั้งระบบ 3 ขา และ 2 ขา หลายคนก็ไม่คิดอะไรมาให้มาอย่างไรก็เสียบใช้งานไปอย่างนั้น แต่บางท่านก็พิถีพิถันถ้าพบเครื่องที่มีสายไฟ 2 ขา หรือเต้าเสียบ INLET ที่มี 2 ขา จะต้องหาทางดัดแปลงใส่สายดินเพิ่มเข้าไปเป็นระบบ 3 ขาก่อนใช้งาน ...
 • Power Port Classic: แนะนำปลั๊กสำหรับเครื่องเสียง (2)

  Power Port Classic: แนะนำปลั๊กสำหรับเครื่องเสียง (2)

  คราวก่อนผู้เขียนแนะนำปลั๊กผนังราคาประหยัดสำหรับการเริ่มต้นที่ดีกันไปแล้ว คราวนี้จึงอยากจะขอพูดถึงปลั๊กผนังอีกตัวที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับราคาขายประมาณ 2 พันบาท ถือว่ามีความคุ้มค่าน่าใช้ ซึ่งผู้เขียนจะมีหลักในการพิจารณา คือความแน่นหนาในการใช้งาน ...
 • รู้หรือไม่? การวางตำแหน่งปลั๊กผนังบนกำแพงที่ถูกต้อง

  รู้หรือไม่? การวางตำแหน่งปลั๊กผนังบนกำแพงที่ถูกต้อง

  ปลั๊กผนังที่วงการเครื่องเสียงและโฮมเธียเตอร์บ้านเรานิยมใช้กันทุกวันนี้ มักจะเป็นปลั๊กมาตรฐานโซนทวีปอเมริกาเหนือ, ญี่ปุ่น รวมถึงไทย ที่เรียกว่า Type B หรือปลั๊กแบบ 3 พิน (รูแบนสองขาเป็นไลน์และนิวทรัล กับรูกราวด์กลมอีกหนึ่ง) เกรดสูงที่เรียกว่า Hospital Grade หรือ Audio Grade ...