Tag Archives: ปลั๊กผนัง

Archives

  • Power Port Classic: แนะนำปลั๊กสำหรับเครื่องเสียง (2)

    Power Port Classic: แนะนำปลั๊กสำหรับเครื่องเสียง (2)

    คราวก่อนผู้เขียนแนะนำปลั๊กผนังราคาประหยัดสำหรับการเริ่มต้นที่ดีกันไปแล้ว คราวนี้จึงอยากจะขอพูดถึงปลั๊กผนังอีกตัวที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับราคาขายประมาณ 2 พันบาท ถือว่ามีความคุ้มค่าน่าใช้ ซึ่งผู้เขียนจะมีหลักในการพิจารณา คือความแน่นหนาในการใช้งาน ...
  • รู้หรือไม่? การวางตำแหน่งปลั๊กผนังบนกำแพงที่ถูกต้อง

    รู้หรือไม่? การวางตำแหน่งปลั๊กผนังบนกำแพงที่ถูกต้อง

    DAWN NATHONG ปลั๊กผนังที่วงการเครื่องเสียงและโฮมเธียเตอร์บ้านเรานิยมใช้กันทุกวันนี้ มักจะเป็นปลั๊กมาตรฐานโซนทวีปอเมริกาเหนือ, ญี่ปุ่น รวมถึงไทย ที่เรียกว่า Type B หรือปลั๊กแบบ 3 พิน (รูแบนสองขาเป็นไลน์และนิวทรัล กับรูกราวด์กลมอีกหนึ่ง) เกรดสูงที่เรียกว่า Hospital Grade หรือ Audio Grade ...