Tag Archives: นิตพินัย สุบรรณเสนี

Archives

  • ฝุ่นในห้อง ดูหนัง-ฟังเพลง

    ฝุ่นในห้อง ดูหนัง-ฟังเพลง

              ระยะนี้คงต้องเขียนถึงเรื่องฝุ่นเสียหน่อย เดี๋ยวจะไม่ทันสมัย แต่จะขีดวงจำกัดถึงเฉพาะฝุ่นละอองที่อยู่ภายในห้องฟังหรือห้องโฮมเธียเตอร์ของเรา เพราะเหนือจากจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของอุปกรณ์ภาพในระบบของเราแล้ว ...