BOSE DAY 2017

0

BOSE DAY 2017

“Something’s forever, Bose Day is not”

ครั้งเดียวในรอบปีสำหรับทุกคนที่รักโบส

Bose Day 2017_artwork

BOSE DAY 2017 ช่วงเวลาความสุขที่เต็มมูลค่าในราคาสุดคุ้มกับโปรโมชั่นสินค้าราคาพิเศษประจำปีที่ให้คุณเป็นเจ้าของ BOSE ง่ายขึ้นกว่าที่เคย ระหว่างวันที่ 21 – 30 กรกฎาคม 2560 ที่ร้านอัศวโสภณทุกสาขาหรือร้านตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการ