เพื่อสังคม เอปสัน บริจาคของให้มูลนิธิกระจกเงา

0นางสาววิสาข์ ธนวิภาคย์ (กลาง) ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายแบรนด์และสื่อสารองค์กร บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนมอบเสื้อผ้าสิ่งของของพนักงานเอปสัน ประเทศไทย ให้แก่มูลนิธิกระจกเงา เพื่อใช้ในโครงการด้านสังคมต่างๆ ของมูลนิธิฯ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “Make The Switch” ของพนักงานเอปสัน ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดยพนักงานของเอปสันนำเสื้อผ้าและสิ่งของมาแลกเปลี่ยนกัน เพื่อเป็นการรณรงค์การนำเสื้อผ้าและสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อเพิ่มโอกาสในการนำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) และนำส่วนหนึ่งมาบริจาคแก่ผู้ด้อยโอกาสผ่านทางมูลนิธิกระจกเงา เพื่อสอดคล้องและขานรับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมในระยะยาว “Environmental Vision 2050” ของไซโก้ เอปสัน คอร์ปอเรชั่น

เกี่ยวกับเอปสัน
เอปสันคือบริษัทผู้นำเทคโนโลยีผู้เป็นเจ้าขององค์ความรู้แห่งนวัตกรรม
ที่ผสานทั้งประสิทธิภาพ ขนาดกะทัดรัด และความแม่นยำสูงเข้าด้วยกัน
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสรรค์โลกให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น บริษัทฯ

ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาที่เป็นประเด็นสังคม ผ่านนวัตกรรมต่างๆ
ซึ่งครอบคลุมด้านการพิมพ์ภายในบ้านและในสำนักงาน
การพิมพ์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม นวัตกรรมที่ใช้ในกระบวนการผลิต
การฉายภาพ และเทคโนโลยีเพื่อไลฟ์สไตล์ของผู้คน ภายในปี 2593
เอปสันจะก้าวไปสู่การเป็นองค์กรที่มีกระบวนการผลิตและขั้นตอนดำเนินธุรกิจที่ปล่
อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นลบ (Carbon Negative)
และยกเลิกการใช้ทรัพยากรใต้ดินที่ใช้แล้วหมดไป เช่น น้ำมัน โลหะ โดยสิ้นเชิง
ภายใต้การนำของ ไซโก้ เอปสัน คอร์ปอเรชั่น ที่ประเทศญี่ปุ่น เอปสัน กรุ๊ป
ทั่วโลกสามารถสร้างยอดขายต่อปีรวมได้ถึง 1 ล้านๆ เยน
http://global.epson.com
เกี่ยวกับเอปสัน สิงคโปร์
ตั้งแต่ปี 2525 เป็นต้นมา
เอปสันได้เข้าไปมีบทบาทในตลาดสำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยมีสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาค คือเอปสัน สิงคโปร์
ซึ่งต่อมาได้ขยายขอบเขตการดูแลพื้นที่ออกไปครอบคลุม 11 ประเทศ
โดยรับผิดชอบด้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อันทันสมัยของเอปสันให้แก่ลูกค้าองค์ก
รและบุคคลทั่วไป ควบคู่กับการให้การสนับสนุนลูกค้าทางด้านต่างๆ
ผ่านเครือข่ายที่สมบูรณ์พร้อมของบริษัทฯ อันประกอบด้วยศูนย์บริการ 500 แห่ง
โซลูชั่นเซ็นเตอร์ 7 แห่ง และโรงงานผลิต 7 แห่ง
http://www.epson.com.sg
เกี่ยวกับเอปสัน ประเทศไทย
บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ในเดือนตุลาคม 2533 โดยครอบคลุมการบริหารตลาดประเทศไทย กลุ่มประเทศ
CLM และปากีสถาน ปัจจุบันเอปสัน ประเทศไทยมีพนักงาน 132 คน ศูนย์บริการ
170 ศูนย์ และเครือข่ายตัวแทนจำหน่าย 199 แห่งทั่วประเทศ
ผลิตภัณฑ์เอปสันได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นผู้นำตลาดสินค้าไอที
มีความทนทาน และฟังก์ชั่นการทำงานที่ดีเยี่ยม
โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับธุรกิจและลูกค้าองค์กร ทั้งพรินเตอร์ความเร็วสูง
ที่มีเทคโนโลยี PrecisionCore และ Heat-Free และพรินเตอร์รุ่นประหยัด Epson
EcoTank รวมถึง เอปสัน เลเซอร์ โปรเจคเตอร์ ซึ่งใช้เทคโนโลยี 3LCD
ลิขสิทธิ์ของเอปสันได้เจาะตลาดประเทศ ไทย และขยายสัดส่วนการตลาด
ควบคู่ไปกับการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
ในขณะที่บริษัทฯ
ยังคงคุณภาพมาตรฐานอันดีเยี่ยมของสินค้าและการบริการเหนือระดับ
เอปสันจะยังคงคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
http://www.epson.co.th