มาแล้ว! The TuneTot Stand จากวิลสัน ออดิโอ


ในที่สุดทีมออกแบบ WSAE ของวิลสัน ออดิโอ ก็ออกแบบขาตั้งสำเร็จรูปเพื่อใช้งานร่วมกับลำโพงวางหิ้งรุ่น TuneTot โดยขาตั้งรุ่นนี้ชื่อว่า TuneTot Stand ผลิตจากวัสดุ X-Material ทั้งก้อนสกัดขึ้นรูปเป็นขาตั้งหนึ่งชิ้น ผลคือมีเรโซแนนท์ต่ำอย่างยิ่งยวด และทำมุมเอียงเพื่อผลด้าน Time-Alignment

เพลตของขาตั้งลำโพงสกัดจากก้อนอลูมิเนียม 6061-T6 ด้านบนมีรูสำหรับขันน็อตยึดตัวตู้ลำโพงกับขาตั้งเพื่มความมั่นคง และทำให้พิ้นผิวของวัสดุทั้ง X-Material และ Aluminium แนบสนิทเข้าหากันช่วยในการแดมป์เสียงอีกทางหนึ่ง

นอกจากนี้ TuneTot Stand ยังสามารถนำมาประกอบเข้ากับ ISOBase ด้วยวิธีการขันน็อตยึดเพิ่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมเรโซแนนท์ และปรับมุมเอียงเพื่อผลด้าน Time-Alignment ได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดสอบถามบริษัท Deco2000 โทร. 089 870 8987